Over Ons

Afbeelding gemaakt door: Caspar Huurdeman

Historie

Opgericht sinds 2017

Sandra Mets had een droom; het openen van een weggeefwinkel zoals een vriend dat in Zeist voor elkaar had gekregen. Dat lukt in januari 2017 in de voormalige basisschool Gaspard de Coligny aan de Prof. Meyerslaan. In eerste instantie onder de paraplu van Lokaal O, waar meer burgerinitiatieven vorm kregen.

Een actie van Lokaal O voor vluchtelingen op Lesbos (Griekenland) leverde zoveel kleding op dat er voldoende over bleef om de weggeefwinkel Baarn te starten. Na twee jaar verhuisde Lokaal O naar de Boemerang, het vroegere jongerencentrum aan de Plataanlaan. De weggeefwinkel kreeg de ruimte om te groeien en dat gebeurde! Veel meer inwoners van Baarn (en omgeving) wisten de winkel te vinden om spullen te brengen en te halen.

Helaas moest na een jaar weer worden verhuisd, maar nu niet samen met Lokaal O. De Stichting Weggeefwinkel Baarn werd opgericht (met hulp van de gemeente) en we verhuisden naar een A locatie aan Brinkzicht.  De Coronacrisis gooide roet in het eten en alles moest beperkt worden. Inmiddels is er weer meer mogelijk en staat ook de koffietafel weer in het hart van de winkel.

Bestuur

De leden van het bestuur  zijn:

  • Sandra Mets – voorzitter
  • Jan Muizelaar – Secretaris/penningmeester 
  • Feikje Rademaker – Algemeen lid/coördinatie

Vrijwilligers

Samen staan we sterker!

Vanaf de start in 2017 zijn er enorm veel vrijwilligers geweest die Sandra hebben geholpen. Soms was men na een paar weken weer weg, maar vaker bleven mensen hangen en enkele mensen helpen al een paar jaar om de zaak draaiende te houden.
Ondanks tegenslagen, verhuizingen en Corona is het aantal vrijwilligers dat in de winkel helpt gegroeid. Het werken in de weggeefwinkel wordt niet zelden door mensen als een zinvolle bezigheid ervaren, tussen de mensen zijn.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij de doelstellingen van de stichting en de winkel onderschrijven.