Financiële verantwoording t/m 2021

De Stichting Weggeefwinkel Baarn is op 24 juni 2020 opgericht.

Het eerste jaar 2020 kon in financiële zin goed worden afgesloten. Giften, bijzondere bijdragen en met name de startsubsidie hebben dit mogelijk gemaakt. Het jaar 2021 begon slecht vanwege de Covid crisis. Er kon niet worden gewinkeld,  de kosten liepen door en er kwamen geen middelen binnen vanuit de ‘fooienpot’. Wel mochten wij van de gemeente Baarn de Vrijwilligersprijs Baarn 2021 ontvangen en later in het jaar kwam ook de Baarnsche Golfcup, beiden met een bedrag van € 1.000.

In de tweede helft van het jaar kon de winkel weer vrijwel normaal draaien. De bekendheid nam toe en dat was en is nog steeds terug te zien in de donaties. Dat maakt het mogelijk om meer activiteiten te organiseren voor de vrijwilligers. Kostenstijgingen kunnen daardoor ook worden opgevangen.

De ANBI status is aangevraagd en met ingang van januari 2022 door de Belastingdienst afgegeven.

De cijfers zijn in onderstaande tabel opgenomen, besproken en goedgekeurd door het voltallige bestuur. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2020 opgenomen, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit een halfjaar is geweest.


Stichting Weggeefwinkel Baarn

 WerkelijkBegrotingRealisatie
Alle bedragen x € 1,00202020212021
Inkomsten   
Gemeente Baarn / Welzijn Baarn4.1901.4001.400
Donaties en ‘fooienpot winkel’2.2502.2004.985
Incidentele bijdragen en fondsen300 9001.000
Totaal inkomsten6.7404.5007.385
    
Uitgaven   
Startkosten 20202.360  
Huisvesting, energie en schoonmaak1.5351.8501.490
Algemene kosten winkel en vrijwilligers1.2402.6504.805
Totaal uitgaven5.1354.5006.295
    
Banksaldo 31 dec 2020 / 20211.605        2.695


Toekomstverwachting

Het batig saldo is in 2021 toegenomen met € 1.090 tot € 2.695. Dit bedrag staat op de bankrekening en is bedoeld om kosten van de stichting te kunnen betalen, ook wanneer in moeilijke tijden de donaties afnemen. Het is niet bekend hoe lang de weggeefwinkel op de huidige locatie kan blijven zitten. Het is weliswaar een prachtige plek, maar gezien de toenemende drukte begint het erg krap te worden.